Café

Salvador mélange

15,40 $

Salvador noir

16,10 $

Salvador brun

14,70 $

Indonésie Sumatra Mandeling SW (décaféiné) noir

18,20 $

Indonésie Sumatra Mandeling SW (décaféiné) mélange

17,50 $

Burundi Kayanza, Kirema

16,10 $