Thé

Thé rouge - Rooïbos Provence Romaine 250gr

21,00 $

Thé blanc - Paï Mu Tan 100gr

15,00 $

Thé vert - Jasmin avec fleurs 250gr

18,50 $

Thé vert - Earl Grey 250 gr

19,25 $

Thé vert- Sencha japonais 250gr

19,00 $

Thé noir - Earl Grey 250 gr

19,75 $